ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੋਗਾ

Yoga

ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ। ਯੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੁਨਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

chakrasana

1. ਚਕਰਸਾਨ ਜਾਂ ਬੈਕਬੈਂਡ: ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਲੇਟੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ’ ਤੇ ਮੋੜੋ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੂਪ ਚ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਰੱਖੋ। ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਸਰੀਰ ਉਤਾਂਹ ਚੁਕੋ । ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲਟਕਣ ਦਿਓ । ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੋ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੌਲੀ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਵ ਆਸਨ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਜਾਓ । ਸਾਵਧਾਨੀ: ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ।Dhanurasana Asan
2. ਧਨੁਰਾਸਨਾ ਜਾਂ ਧਨੁਸ਼ ਪੋਜ਼: ਆਪਣੇ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਲੇਟੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੱਖੋ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵਧਾਓ। ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ । ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12-15 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਰਹੋ ।

Prasarita Asan
3. ਪ੍ਰਸਾਰਿਤਾ ਪਦੋ ਆਸਨਾ : ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਧੜ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋੜੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ -ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫਰਸ਼ ਵੱਲ ਲਿਆਓ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੋ ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ RAISINGVOICE ਨੂੰ FACEBOOK ਤੇ LIKE ਅਤੇ FOLLOW ਕਰੋ