ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?

What-is-the-role-of-zinc-in-the-treatment-of-COVID-19

ਜ਼ਿੰਕ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਲਾਭ

Boosts Your Immune System– ਜ਼ਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Accelerates Wound Healing– ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਕੁਝ ਅਲਸਰ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

May Reduce the Risk of Certain Age-Related Diseases– ਜ਼ਿੰਕ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਮੋਨੀਆ, ਲਾਗ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਕੂਲਰ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ (ਏਐੱਮਡੀ)।

Decreases Inflammation– ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ RAISINGVOICE ਨੂੰ FACEBOOK ਤੇ LIKE ਅਤੇ FOLLOW ਕਰੋ