ਦ ਟਾਪ 5 ਕੱਚੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਲਾਭ

The-Top-5-Raw-Honey-Benefits

ਕੱਚੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਉਪਚਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਏਥੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਕੱਚੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

  1. A good source of antioxidants

ਕੱਚੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੈਡੀਕਲਸ ਕਰਕੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  1. Antibacterial and antifungal properties

ਕੱਚਾ ਸ਼ਹਿਦ ਅਣਚਾਹੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  1. Heal wounds

ਮਨੁਕਾ ਸ਼ਹਿਦ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  1. Help for digestive issues

ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਚਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

  1. Soothe a sore throat

ਸ਼ਹਿਦ ਗਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦੁਖਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ

 

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ RAISINGVOICE ਨੂੰ FACEBOOK ਤੇ LIKE ਅਤੇ FOLLOW ਕਰੋ