ਤਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਬ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ , ਆਉ ਜਾਣੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ

Everything-You-Need-to-Know-About-Diabetes

ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਮੈਲੀਟਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ  ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 • ਕਿਸਮ 1 ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਔਟੋਇਮਮੂਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਚਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਕਿਸਮ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਮ 2 ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
 • ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਬਲੌਕਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

symptoms

ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
 • ਪਿਆਸ ਵਧੀ
 • ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ
 • ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ
 • ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ
 • ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਥਕਾਵਟ
 • ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

Prevention

 • ਹਰ ਹਫਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਮਿੰਟ ਐਰੋਬਿਕ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ।
 • ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਚਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕਟਾਓ ।
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਖਾਓ।
 • ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਖਾਓ।
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ RAISINGVOICE ਨੂੰ FACEBOOK ਤੇ LIKE ਅਤੇ FOLLOW ਕਰੋ