ਇਸ ਘਰ ਬਣੇ ਸੀਰਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਵਾਨ

homemade-face-serum
ਫੇਸ ਸੀਰਮ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸੀਰਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਰਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਮੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸੀਰਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਬਰੀਕ ਲਾਈਨਾਂ, ਝੁਰੜੀਆਂ, ਰੰਗ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਛਪਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।

ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸੀਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ

  • 2 ਚਮਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ
  • 2 ਚਮਚ ਗੁਲਾਬ ਜਲ
  • ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ 2 ਕੈਪਸੂਲ।

ਸੀਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ?

ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੈੱਲ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਦੋ ਕੈਪਸੂਲ ਮਿਲਾਓ। ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸੀਰਮ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਸੀ ਫੇਸ ਸੀਰਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੋ। ਤਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਇਹ ਸੀਰਮ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲੋਵੇਰਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀਰਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਸੀਰਮ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਐਲੋਵੇਰਾ, ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਚਮਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਰਮ ਕਾਲੇ, ਭੂਰੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਫਿਣਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ RAISINGVOICE ਨੂੰ FACEBOOK ਤੇ LIKE ਅਤੇ FOLLOW ਕਰੋ